بلبرینگ مخروطی

بلبرینگ کف گرد
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ مفصلی
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ مخروطی

بلبرینگ مخروطی : بلبرینگ مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی می باشد. جزء غلتکی بلبرینگ مخروطی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشد. این نوع طراحی، برینگ مخروطی را برای تحمل بارهای مناسب ساخته است. قدرت تحمل بار محوری توسط بلبرینگ مخروطی به زاویه شیار حلقه بیرونی بستگی دارد.
بلبرینگ مخروطی میزان اصطکاک پایینی دارد که به سبب سطح بسیار سیقلی ساچمه ها و فلنج می باشد که با کاهش میزان اصطکاک میزان حرارت تولید شده نیز کمتر می شود. در این حالت طول عمر فلنج و ساچمه ی بلبرینگ مخروطی افزایش پیدا می کند. علاوه بر این میزان صدای تولید شده حاصل از گردش ساچمه ها در ساختمان بلبرینگ مخروطی نیز بسیار پایین می باشد.