رولبرینگ کف گرد استوانه ای

رولبرینگ کف گرد
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ مخروطی
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ کف گرد استوانه ای

رولبرینگ کف گرد استوانه ای : از رولبرینگ کف گرد استوانه ای برای تحمل بارهای محوری سنگین مناسب هستند. رولبرینگ کف گرد استوانه ای در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند. همچنین رولبرینگ کف گرد استوانه ای به صورت یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت می تواند تحمل کند.
نوع خاصی از رولبرینگ کف گرد استوانه ای تولید می شود که با داشتن تعداد غلتک بیشتر، قدرت تحمل بار بیشتری نسبت به نوع استاندارد داشته که البته از سرعت چرخشی کمتری نیز برخوردارند.