رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ بشکه ای کف گرد
رولبرینگ بشکه ای کف گرد
فوریه 3, 2020
رولبرینگ مخروطی یک ردیفه
رولبرینگ مخروطی یک ردیفه
فوریه 3, 2020

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد در ساختار های محکم برای تحمل بار های سنگین بدون حساسیت به شوک های وارده بکار می روند.اگر بتوان از قطعات مجاور بعنوان حلقه های لغزنده سود جست رولبرینگ سوزنی کف گرد بیش از یک واشر کف گرد جا نمی گیرد.در مواردی که این کار ممکن نباشد باید از حلقه ها یا واشر های کف گرد بالایی و پایینی سود جست.

رولبرینگ سوزنی کف گرد از یک قفسه تغییر شکل ناپذیر که غلتک ها را در مسیر مناسب خود قرار دهند استفاده می کنند.رول های رولبرینگ سوزنی کف گرد با دقت بسیار خوبی قطر یکسان داشته و دارای سطوح تماس خاصی هستند.این باعث می شود توزیع تنش در رولبرینگ یکنواخت بوده و تنش های مضر لبه ای کاهش یابند.

 

در رولبرینگ سوزنی کف گرد، می توان با استفاده از یک واشر میانی Intermediate washers و دو سری مجموعه قفسه و غلتک رولبرینگ را دو طرفه کرد که بار محوری را از دو طرف متحمل شود. در رولبرینگ سوزنی کف گرد هیچ نوعی ناهمراستایی مجاز نیست.

قفسه رولبرینگ سوزنی کف گرد فولادی و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت برینگ تا دمای 120ºc توانایی کارکرد دارد.
در قطعاتی که با رولبرینگ تماس مستقیم دارند Associated components مسائلی نظیر دارا بودن زاویه درست نیست به محور شافت و حالت یکنواخت داشتن (پله ای نبودن) از اهمیت خاصی برخوردار است.