رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه

رولبرینگ بشکه ای
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ سوزنی
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه

رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه : رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه برای سرعت های بالا و بارهای سنگین مناسب می باشد. رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه دارای دو ردیف غلتک در یک شیار مشترک منحنی الشکل درحلقه بیرونی هستند و دو شیار در حلقه درونی آنها نسبت به محور برینگ زاویه می سازد.
غلتک های رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه بلند، قطور و متقارن و به تعداد زیاد هستند که این خصوصیات موجب قابلیت تحمل فوق العاده زیاد این نوع برینگها در برابر نیروها می باشد. برای نصب رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه با سوراخ داخل مخروطی بوش های کششی و تبدیلی نیز تولید می شود.