رولبرینگ ماشینی صنعتی

بلبرینگ های صنعتی
بلبرینگ های صنعتی
اکتبر 24, 2019
رولبرینگ صنعتی
رولبرینگ صنعتی
اکتبر 24, 2019

رولبرینگ ماشینی صنعتی از دسته رولبرینگ ها با ساختاری متفاوت است که از دو ردیف غلتک تشکیل شده است و ساچمه های رولبرینگ ماشینی صنعتی نیز به شکل بشکه میباشد. ساچمه های بشکه ای شکل این نوع رولبرینگ ماشینی صنعتی باعث شده تا میزان تحمل فشار تا حد بسیار زیادی در آن افزایش یابد و قادر باشد تا بار محوری وارد شده از هر دو سمت را به خوبی تحمل کند. رولبرینگ ماشینی صنعتی بشکه ای از قابلیت خود تنظیم برخوردار هستند و این یک مزیت بسیار بزرگ برای آن محسوب میشود که تحمل بار وارد شده به رولبرینگ ماشینی صنعتی را بسیار آسان تر میکند. همین تحمل بار باعث شده تا از رولبرینگ ماشینی صنعتی در ماشین آلاتی استفاده شود که فشار وارد شده به رولبرینگ بسیار بالا است.