بلبرینگ کف گرد دو ردیفه

بلبرینگ کف گرد تک ردیفه
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ های صنعتی
بلبرینگ های صنعتی
اکتبر 24, 2019

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه : بلبرینگ کف گرد دو ردیفه قادر به انجام موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشد و نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود. بلبرینگ کف گرد دو ردیفه مانند نوع یک ردیفه واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشد. بلبرینگ کف گرد دو ردیفه نیز قابل تفکیک شدن است. انواع مختلف بلبرینگ کف گرد دو ردیفه با قفسه های فولادی و برنجی تولید می شوند.