بلبرينگ كف گرد شيار دار

رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه
رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه
فوریه 18, 2020
بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای
بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای
فوریه 23, 2020

بلبرينگ كف گرد شيار دار

بلبرينگ كف گرد شيار دار در انواع يك طرفه ارائه شده اند. بلبرينگ كف گرد شيار دار از دو عدد واشر شيار دار و يك دست ساچمه به همراه قفسه تشكيل شده است . تحت بار محوري و شرايط مناسب غلتش ساچمه ها توسط لبه هاي شيارها مهار مي شوند .

توان مهار نمودن ساچمه ها توسط لبه ها در وضعيتي كه نيروي گريز از مركز ناشي از سرعت بالاي دوران بر ساچمه ها وارد شود و همچنين نيروي محوري كم باشد به ميزان نامطلوبي كاهش خواهد يافت .

بلبرينگ كف گرد شيار دار دو طرفه جهت تحمل بارهاي محوري با جهات متغير به كار مي روند . بلبرينگ كف گرد شيار دار دو طرفه دو واشر جهت نصب در نشيمنگاه بيرينگ دو دست ساچمه به همراه قفسه و يك واشر مياني نصب روي شفت دارد .

طرحهاي برتر امروزي را با واشرهاي نشيمنگاه با سطح تكيه گاه تخت مي سازند. نمونه هاي يك طرفه بلبرينگ كف گرد شيار دار با سطح تكيه گاه كروي شكل نيز ساخته شده اند كه به همراه واشر تكيه گاه اضافي ارائه مي شوند .

بلبرينگ كف گرد شيار دار مي تواند خود را اشكالات موقعيتي ناشي از گونيا نبودن سطح نشيمنگاه بيرينگ تطبيق دهد البته اين قابليت در صورتی كه شفت لنگي داشته باشد باعث بروز مشكل خواهد شد زيرا باعث بروز اصطكاك اضافي در سطح كروي تكيه گاه خواهد شد .

در سايزهاي كوچك و متوسط بلبرينگ كف گرد شيار دار ، قفسه پرسكاري شده از ورق فولادي به كار مي رود. انواع بزرگتر ، قفسه ماشينكاري شده از جنس فولاد يا برنج دارند .

بلبرينگ كف گرد شيار دار جهت تحمل بارهاي محوري طراحي شده اند .آنها در مورادي كه بار محوري بسيار بيشتر از حد تحمل بيرينگهاي شعاعي باشد به كار مي روند . آنها مهار محوري شفت را كاملاً تضمين مي نمايند .