بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه

بلبرینگ دمای بالا
بلبرینگ دما بالا
فوریه 11, 2020
رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه
رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه
فوریه 18, 2020

بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه

بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه دارای شیار عمیق و یک پارچه بوده و ساچمه و شیار در آن مطابقت هندسی کاملی داشته، بطوری که علاوه بر تحمل بار شعاعی، بار محوری را نیز از هر دو طرف تحمل می کنند.

متداول ترین نوع بلبرینگ های شیار عمیق با کاسه نمد فلزی و لاستیکی نیز تولید می شود. آن دسته از بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه که در دو طرف خود، کاسه نمد دارند با گریس نیز پرشده اند، به همین دلیل نباید آنها را جهت جا زدن گرم نمود و یا شست مقدار گریس داخل بلبرینگ معمولاً 25 الی 35 درصد فضای خالی داخل بلبرینگ است.

کاسه نمدهای فلزی معمولاً با پسوند Z یک طرف و 2 Zدو طرف بلبرینگ مشخص می شوند. بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه با کنس داخلی بلبرینگ فاصله داشته و اصولاً وقتی باید مورد استفاده قرار گیرند که کنس های داخلی بچرخد.

 

بلبرینگ‌ های شیار عمیق یک ردیفه توانایی و قدرت کمی در تحمل عدم همراستایی یا عدم همراستایی محور دارند.

نوع تولید شده دیگر بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه با جای خار است که با قرار دادن یک خار در آن می توان بلبرینگ را از لحاظ محوری با صرفه جویی در مقدار فضای اشغالی محکم کرد. خار به همراه جای خار با پسوند NR در جلوی شماره بلبرینگ مشخص می شوند.

نوع دیگر بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه برای مواقعی است که میزان صدای تولید شده توسط بلبرینگ، نظیر لوازم خانگی اهمیت دارد با پسوند QE5 مشخص می شود.