قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای

قیمت بلبرینگ خطی
قیمت بلبرینگ خطی
ژانویه 14, 2021
قیمت رولبرینگ مخروطی
قیمت رولبرینگ مخروطی
ژانویه 14, 2021

قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای

قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای ، نوعی از بلبرینگ می باشد که کارایی آن همانند بلبرینگ، (اما با کمی تفاوت) می باشد. قیمت این نوع بلبرینگ، از لوازم و تجهیزات سایر بلبرینگ ها ساخته می شود. اما تفاوت کوچکی در ساختار خود دارد که سبب می شود تا کارایی متفاوت تری نسبت به سایر این وسیله داشته باشد.

قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای دارای انواع مختلفی می باشد. برای آشنایی با انواع این وسیله و همچنین قیمت خرید بلبرینگ تماس زاویه ای، تماس با ما را مشاهده کنید.

قیمت انواع بلبرینگ های تماس زاویه ای

به طور کلی قیمت بلبرینگ های تماس زاویه ای بر حسب نوع طراحی که دارند، به دو دسته یک ردیفه و دو ردیفه تقسیم بندی می شوند.

قیمت بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه

به طور کلی قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای به گونه ای است که در سرعت های بالا از خود عمل کرد بهتری از خود نشان دهند. عمدتا در این نوع از بلبرینگ ها یک ردیف ساچمه تعبیه شده است. به همین دلیل قادر به تحمل بار محوری از یک سمت خواهند بود و قیمت ساخت بلبرینگ تماس زاویه ای مناسب است.

قیمت بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه

به طور کلی از آنجایی که زاویه تماس قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای کمتر از زاویه تماس تک ردیفه است، این بلبرینگ ها قادر به تحمل نیروی کمتری هستند. اما با توجه به طراحی به خصوصی که دارند، قادر هستند بار محوری را از دو جهت تحمل کنند. قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای در کنار تحمل بار شعاعی زیاد، کاربری این بلبرینگ ها را افزایش داده است.