بلبرینگ چشمی

بلبرینگ تماس زاویه ای
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ خود تنظیم
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ چشمی

بلبرینگ چشمی : عمده کاربرد بلبرینگ چشمی در صنعت خودرو می باشد که موارد استفاده آن در سیبک فرمان می باشد . کار بلبرینگ چشمی اتصال چرخها به سیستم تعلیق خودرو می باشد بطوری که همانند یک محور چرخشی عمل می کند و در هنگام پیچاندن فرمان و عبور از روی دست انداز ها نیرو های وارده را تحمل می نماید.
شکل بلبربنگ چشمی شبیه یک گوی فلزی در درون یک کاسه است که به خوبی آب بندی شده است. بلبرینگ چشمی که امروزه در خوردروها تولید می شود نیازی به نگهداری چندانی ندارند و تنها در صورت خرابی کاملا عوض می شوند اما در خودرو های قدیمی تر بلبرینگ چشمی نیاز به مراقبت و گریس کاری داشتند .