بلبرینگ مفصلی

بلبرینگ مخروطی
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ مقطع باریک
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ مفصلی

بلبرینگ مفصلی : در بلبرینگ مفصلی بار از دسته و لایهٔ خارجی به گوی‌ها منتقل می‌شود و از گوی‌ها فشار به لایهٔ داخلی منتقل می‌گردد. در ایران بلبرینگ مفصلی را عمدتا با نام بلبرینگ سرجکی می شناسند.
در جایی که اتصال پنجه ای نا مناسب باشد میتوان از بلبرینگ مفصلی استفاده کرد. در داخل بلبرینگ مفصلی بسته به نوع کاربری ساچمه های کروی و سوزنی استفاده شده است که در اتصالاتی که نیاز به فضای بیشتری برای محور باشد نوع ساچمه سوزنی انتخاب می شود.
شکل بلبرینگ مفصلی به صورت دایره می باشد و در ساختار کلی از یک سمت به شکل رزوه ای مناسب اتصال به قطعات طراحی و ساخته شده است.