قیمت رولبرینگ مخروطی

قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای
قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای
ژانویه 14, 2021
قیمت بلبرینگ صنعتی
قیمت بلبرینگ صنعتی
ژانویه 14, 2021

قیمت رولبرینگ مخروطی

قیمت رولبرینگ مخروطی KOYO دارای شیار مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند. این نوع طراحی , برینگ را برای تحمل بارهای مرکب ( شعاعی و محوری ) مناسب ساخه است. قدرت تحمل بار محوری رولبرینگ مخروطی به زاویه شیار حلقه بیرونی رولبرینگ مخروطی KOYO بستگی دارد و قیمت قیمت رولبرینگ مخروطی نسبتا مناسب است.

ساچمه های رولبرینگ مخروطی به صورت تک ردیف در کنار هم قرار دارند که رولبرینگ مخروطی ساچمه های آن به صورت مخروطی شکل میباشد ، قیمت رولبرینگ مخروطی با توجه به طراحی ساچمه های آن مناسب میباشد.

قیمت رولبرینگ مخروطی این نوع رولبرینگ مخروطی بیشترین مصرف را در چرخ دارد مثل چرخ ماشین ها و پنجره نگهدارنده ساچمه بیشتر از آهن میباشد . قیمت این رولبرینگ در بازار فروش بلبرینگ با توجه به زاویه های مختلف که ساچمه های مخروطی بر روی پنجره سوار هستند قیمت های مختلف میگیرند و در کاتالوگ های بلبرینگ در ردیف های 32004 و 32300 و 32200 و 33005 و 30202 و 30300 قرار دارند .