بلبرینگ دما بالا

خرید رولبرینگ
خرید رولبرینگ
فوریه 11, 2020
بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه
بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه
فوریه 18, 2020

بلبرینگ دما بالا

بلبرینگ دما بالا

بلبرینگ دما بالا تولید و ساخته میشود که منظور و استفاده از بلبرینگ دما بالا افزایش قابلیت اطمینان برینگ و کاهش پیچیدگی برینگ و تحمل حرارتی بالا توسط بلبرینگ دما بالا که حرارتی تا دمای ۳۵۰ درجه سانتی­گراد از جانب محیط را تحمل می کنند .

از مزایای استفاده از بلبرینگ دما بالا موجب کاهش هزینه در فرآیندهای تولید میشود چرا که بلبرینگ دما بالا پس از کار در دماهای بالا بسرعت خنک میشوند و عمر طولانی را تضمین میکنند.

بلبرینگ دما بالا

خصوصیات بلبرینگ دما بالا

  • کاهش پیچیدگی در ماشین ها ی بلبرینگ دما بالا
  • یاتاقان های بلبرینگ دما بالا با تغییرات دما زیاد آسیب نمی بینند
  • بلبرینگ دما بالا بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ذرات خارجی هسنتد
  • بلبرینگ دما بالا می تواند در بیش از 1000 دور در دقیقه کار کند
  • بلبرینگ دما بالا بهترین عملکرد در محیط های گرم و خشک دارند