بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF

بلبرینگ شیار عمیق اس کا اف SKF
بلبرینگ شیار عمیق اس کا اف SKF
آگوست 3, 2020
بلبرینگ کف گرد KG
بلبرینگ کف گرد KG
آگوست 31, 2020

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF

مشخصات فنی بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF در یک جهت و دو جهت درست شده است. این نوع بلبرینگ ها فقط برای تحمل بارهای محوری طراحی شده اند و نباید برای بارهای شعاعی استفاده شوند و در انواع یک طرفه و دو طرفه ارائه شده اند. همچنین سرعت چرخش آنها می تواند قابل توجه باشد. اجزا این سری از بلبرینگ ها جدایی پذیرند و در نتیجه جازدن آنها راحت است چون واشر شفت, واشر محفظه, ساچمه و قفسه به صورت جداگانه جازده می شوند. ویژگی بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF آن است که دارای دقت عملکرد بالا و ظرفیت تحمل بار زیاد می باشند.

انواع بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF در سری های زیر تولید می شوند:

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF یک طرفه
بلبرینگ های کف گرد یک طرفه با واشر محفظه کروی و واشر نگه دارنده SKF
بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF دو طرفه

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF یک طرفه (Single direction thrust ball bearings)

بلبرینگ کف گرد یک طرفه جهت تحمل بارهای محوری فقط در یک جهت به کار می روند. این بلبرینگ ها برای موقعیت دهی محور شافت و تحمل بار وارد شده، فقط از یک طرف مناسب هستند و اصلا نمی توانند بار شعاعی را تحمل کنند. بلبرینگ کف گرد تک ردیفه از یک واشر با شیار ساچمه، قفسه به همراه ساچمه ها و یک واشر محفظه با شیار ساچمه تشکیل شده است.

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF دو طرفه (Double direction thrust ball bearings)

بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF دو طرفه دو واشر جهت نصب در نشیمنگاه بیرینگ، دو دست ساچمه به همراه قفسه و یک واشر میانی نصب روی شفت دارد. بلبرینگ کف گرد دو طرفه جهت تحمل بارهای با جهات متغیر به کار می روند. بلبرینگ کف گرد اس کا اف SKF دوطرفه قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشند و مانند نوع یک ردیفه نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود.