بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi

بلبرینگ تمام سرامیکی
بلبرینگ تمام سرامیکی
اکتبر 30, 2020
بلبرینگ شیار عمیق FAG
بلبرینگ شیار عمیق FAG
نوامبر 8, 2020

بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi

کف گرد یک ردیفه Nachi

اعمال بار شعاعی به آن در هیچ صورت مجاز نمی باشد.
نصب این یاتاقان ها ساده می باشند.
این یاتاقان ها قابل تفکیک می باشند.

کد فنی بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi

برخی از کد های بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi قابل ارائه در هایپر صنعت فامکو در زیر آمده است، لطفا جهت دسترسی به دیگر کد ها به کاتالوگ مراجعه نمایید.

قطر داخلی 10 میلی متر بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi : 51100، 51200، 53200، 53200U
قطر داخلی 12 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi: 51101، 51201، 53201، 53201U
قطر داخلی 15 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi : 51102، 51202، 53202، 53202U
قطر داخلی 17 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi: 51103، 51203، 53203، 53203U
قطر داخلی 20 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi : 51104، 51204، 53204، 53204U
قطر داخلی 25 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi: 51105، 51205، 53205، 53205U
قطر داخلی 30 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi: 51106، 51206، 53206، 53206U
قطر داخلی 35 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi: 51107، 51207، 53207، 53207U
قطر داخلی 40 میلی متربلبرینگ کف گرد ناچی Nachi: 51108، 51208، 53208، 53208U