بلبرینگ خود تنظیم KOYO

تولید بلبرینگ 
تولید بلبرینگ 
فوریه 20, 2021
بلبرینگ کف گرد NTN
بلبرینگ کف گرد NTN
مارس 4, 2021

بلبرینگ خود تنظیم KOYO

بلبرینگ خود تنظیم KOYO که حلقه داخلی آنها عریض است در شافت هایی بکار برده می شود که دقیق پرداخت شده باشند. تلورانس مخصوص قطر داخل بلبرینگ خود تنظیم KOYO عمل جازدن و در آوردن آنها را تسهیل می کند.با استفاده از شکاف موجود بر روی حلقه داخلی بلبرینگ خود تنظیم Koyo با یک پین یا پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. مقدار ناهمراستایی مجاز بلبرینگ خود تنظیم KOYO مقادیر مشخصی است که در جدول زیر آورده شده است.

بلبرینگ خود تنظیم Koyo همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت یا بوشها نصب می شوند. معیار سنجش میزان تداخل به یکی از دو روش: کاهش لقی شعاعی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی برینگ بر روی محل قرار گرفتن خود تعیین می گردد.بعد از نصب صحیح، حلقه بیرونی باید براحتی بدور محور خود بچرخد، ولی وقتی که بخواهیم آن را از طرفین منحرف کنیم باید کمی مقاومت داشته باشد.در نصب بلبرینگ خود تنظیم Koyo که لقی داخلی آنها در کلاس C3 است می توان یکی از روشهای: مقدار زاویه چرخش آچار گلویی خاردار (a) که برای سفت کردن مهره جلوی بلبرینگ استفاده می شود یا مقدار پیشروی بلبرینگ بر روی جای خود (S)، جهت رسیدن به انطباق مورد نظر استفاده نمود.

یاتاقان مناسب برای بلبرینگ خود تنظیم KOYO

* محفظه های پایه دار Plummer Black Housing
* محفظه های فلانژی Flanged Housings

بلبرینگ خود تنظیم کویو KOYO متشکل از یک قفسه نگهدارنده مستحکم می باشد که با دقت بالایی تولید شده است. بطور کلی طراحی بلبرینگ خود تنظیم Koyo با توجه به قابلیت هایی که در تنظیم زاویه اتصال بین ساچمه ها و رینگ ها وجود دارد از تکنولوژی بالا و پیچیده ای استفاده می کند. بلبرینگ تماس زاویه ای در یک لحظه با یکی از دو ردیف ساچمه بکار رفته در ساختار بلبرینگ و یا بطور همزمان با هر دو ردیف در تماس می باشد.