بلبرینگ شیار عمیق FAG

بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi
بلبرینگ کف گرد ناچی Nachi
اکتبر 30, 2020
بلبرینگ تماس زاویه ای FAG
بلبرینگ تماس زاویه ای FAG
نوامبر 8, 2020

بلبرینگ شیار عمیق FAG

سری های مختلف بلبرینگ شیار عمیق FAG به صورت زیر می‌باشند:

بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه بدون آببند 60، 160، 618، 619، 62، 63، 64
بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه بدون آببند با حفاظت ضد خوردگی S69، S68، S63، S60، SMR
بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه دو طرف آببند فلزی با پسوند 2Z، 60..2Z، 618..2Z، 619..2Z، 62..2Z، 68..2Z، S60..2Z، S62..2Z، S63..2Z، S68..2Z، SMR..2Z
بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه دو طرف آبند لاستیکی با پسوند 2RS 60..2RS، 618..2RS، 619..2RS، 622..2RS، 623..2RS، S60..2RS، S617..2RS، S618..2RS، S619..2RS، S63..2RS
بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه دو طرف آبند شعاعی بدون تماس با پسوند RZ2 618..2RZ، 619..2RZ
بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه با شکل داخلی اصلاح شده سری جدید C 60..C، 62..C، 63..C
مدل‌های بلبرینگ FAG شیار عمیق تک ردیفه با شکل داخلی اصلاح شده ازسری جدید C که در دو طرف دارای سیل مارپیچ می‌باشند با پسوند BRS2 60..C-2BRS، 62..C-2BRS، 63..C-2BRS
بلبرینگ شیار عمیق FAG تک ردیفه با شکل داخلی اصلاح شده از سری جدید C که دو طرف آبند لاستیکی با پسوند 2HRS 60..C-2HRS، 62..C-2HRS، 63..C-2HRS
بلبرینگ FAG شیار عمیق تک ردیفه با شکل داخلی اصلاح شده در سری جدید C شرکت اف آ گ که به‌صورت دو طرف آببند دار با پسوند 2Z 60..C-2Z، 62..C-2Z، 63..C-2Z

بلبرینگ شیار عمیق اف آ گ FAG یک ردیفه

Single row deep groove ball bearings

این بلبرینگ ها دارای شیار عمیق و یک پارچه در زیر ساچمه ها می باشند و ساچمه و شیار در آن مطابقت هندسی کاملی داشته، که علاوه بر تحمل کردن بار شعاعی از هر دو طرف توانایی تحمل بار محوری را هم از هر دو طرف نیز دارا می باشند.

کاسه نمد فلزی ( یک طرفه Z و دو طرفه ۲Z ) مشخص می شوند. این نوع کاسه نمد ها با کنس داخلی بلبرینگ فاصله داشته که اصولا وقتی باید مورد استفاده قرار گیرند که کنس های داخلی بچرخند و این فاصله سبب بالا رفتن سرعت دورانی در بلبرینگ می شود.