رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ سوزنی

نوامبر 20, 2021
رولبرینگ سوزنی یک ردیفه

رولبرینگ سوزنی یک ردیفه

رولبرینگ سوزنی یک ردیفه امروزه گسترش استفاده از انواع رولبرینگ ها در همه جا مهم و حیاتی است یعنی بدون وجود و استفاده از انواع رولبرینگ  […]
فوریه 3, 2020
رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد رولبرینگ سوزنی کف گرد رولبرینگ سوزنی کف گرد در ساختار های محکم برای تحمل بار های سنگین بدون حساسیت به شوک های […]
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ سوزنی رادیال

رولبرینگ سوزنی رادیال رولبرینگ سوزنی رادیال : در رولبرینگ سوزنی رادیال غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که […]
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ سوزنی رولبرینگ سوزنی : رولبرینگ سوزنی رادیال که مناسب برای تعلیق بار شعاعی طراحی شده اند، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها […]