رولبرینگ صنعتی

رولبرینگ های صنعتی

اکتبر 24, 2019
رولبرینگ صنعتی

رولبرینگ صنعتی

رولبرینگ صنعتی استوانه ای دسته ای از برینگ ها می باشد که دارای ساچمه هایی به شکل استوانه با نسبت قطر به طول متوسط می باشد. […]
اکتبر 24, 2019
رولبرینگ ماشینی صنعتی

رولبرینگ ماشینی صنعتی

رولبرینگ ماشینی صنعتی از دسته رولبرینگ ها با ساختاری متفاوت است که از دو ردیف غلتک تشکیل شده است و ساچمه های رولبرینگ ماشینی صنعتی نیز […]