رولبرینگ کف گرد

رولبرینگ سوزنی رادیال
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ کف گرد استوانه ای
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ کف گرد

رولبرینگ کف گرد : رولبرینگ کف گرد قابلیت های بسیار بالایی اغلب در سرعت زاویه ای پایین دارند و با بالا رفتن سرعت زاویه ای قابلیت وزنی آنها نیز پایین تر می آید. رولبرینگ کف گرد برای تحمل بارهای محوری سنگین مناسب هستند. بعلاوه رولبرینگ کف گرد در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند.
رولبرینگ کف گرد با بکار گیری انواع ساچمه ها شامل ساچمه استوانه ای، ساچمه بشکه ای، ساچمه نیمه مخروطی و ساچمه سوزنی تولید می شود که با توجه با شکل فیزیکی هر یک از این انواع ساچمه مشخصه مکانیکی ویژه ای را به رولبرینگ کف گرد می دهند.