رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ کف گرد استوانه ای
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ کف گرد تک ردیفه
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی : رولبرینگ مخروطی قابلیت های مکانیکی بسیار بالایی داشته و از آن برای تعلیق بارهای شعاعی و محوری و همچنین ترکیبی استفاده می شود. رولبرینگ مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتکی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشد. این نوع طراحی، رولبرینگ مخروطی را برای تحمل بارهای مرکب مناسب ساخته است.
مزایای بسیاری برای رولبرینگ مخروطی می توان بر شمرد که در اولویت آنها قابلیت تعلیق بارهای محوری و شعاعی به صورت هم زمان بسبب استفاده از ساجمه های نیمه مخروطی در ساختار رولبرینگ مخروطی می باشد.