رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ سوزنی رادیال
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ سوزنی : رولبرینگ سوزنی رادیال که مناسب برای تعلیق بار شعاعی طراحی شده اند، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است.علیرغم این ویژگی رولبرینگ سوزنی از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده ودر مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند.
رولبرینگ سوزنی در اشکال مختلف و با بکار گیری ساچمه های سوزنی یعنی استوانه ای با قطر بسیار کم تولید می شوند. دو شکل مختلف از رولبرینگ سوزنی یعنی رولبرینگ سوزنی کف گرد و رولبرینگ سوزنی شعاعی دارای کاربری های ویژه ای در صنایع بوده و متناسب با در خواست صنایع بصورت تک ردیف و دو ردیف با کیج صلب یکپارچه و کیج تفکیکی تولید می شوند.