رولبرینگ صنعتی

رولبرینگ ماشینی صنعتی
رولبرینگ ماشینی صنعتی
اکتبر 24, 2019
بلبرینگ صنعتی کشاورزی
بلبرینگ صنعتی کشاورزی
اکتبر 24, 2019

رولبرینگ صنعتی استوانه ای دسته ای از برینگ ها می باشد که دارای ساچمه هایی به شکل استوانه با نسبت قطر به طول متوسط می باشد. رولبرینگ استوانه ای در صنایع دارای کاربری فراوانی بوده و اغلب برای تحمل بار های شعاعی و در سرعت دورانی بالا مورد استفاده قرار می گیرد. رولبرینگ صنعتی استوانه ای نوعی رولبرینگ صنعتی با سطح تماس بالا بین ساچمه و رینچ و ریس بوده و از این نظر بار وارد شده بصورت مناسبی بر روی سطح منتقل شده و تعلیق می شود. ابتکار صنعت وارد کننده و عرضه کننده انواع رولبرینگ صنعتی استوانه ای با برند های مختلف در ایران می باشد. علاوه بر تعلیق مناسب رولبرینگ صنعتی استوانه ای به سبب یکسان بوده قطر ساچمه در طول تمرکز تنش مناسب و یکسانی نیز سرتاسر خود دارند.