دنده زنجیر

اکتبر 24, 2019
دنده زنجیری

دنده زنجیری

دنده زنجیری از کاربردهای بسیار رایج این سیستم انتقال قدرت میتوان به دوچرخه ها اشاره نمود. در دوچرخه قدرت پدال توسط دو عدد چرخ دنده خورشیدی […]