خار بلبرینگ ارزان

اکتبر 24, 2019
خار بلبرینگ

خار بلبرینگ

خار فنری DIN 472 این نوع خار فنری (چشمی داخلی) DIN 472 اسم های منعددی دارد از جمله: G، خارسوراخ، خار صنعتی، چشمی سر داخل و […]