بلبرینگ ریز

بلبرینگ ریز

اکتبر 22, 2019

بلبرینگ مینیاتوری

بلبرینگ مینیاتوری بلبرینگ مینیاتوری : بلبرینگ مینیاتوری یکی از بلبرینگ های پر مصرف در صنایع مختلف به حساب می آید.بلبرینگ مینیاتوری با توجه به ابعادی که […]
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ مقطع باریک

بلبرینگ مقطع باریک بلبرینگ مقطع باریک : بلبرینگ مقطع باریک در انواع مختلف با تماس چهار نقطه ای، بلبرینگ شیار عمیق و بلبرینگ با تماس زاویه […]
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ سوزنی

بلبرینگ سوزنی بلبرینگ سوزنی : بلبرینگ سوزنی دارای ضخامت کم و ظرفیت تحمل بار فوق العاده می باشد. بلبرینگ سوزنی می تواند با حلقه داخلی یا […]