رولبرینگ سوزنی رادیال

رولبرینگ سوزنی
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ کف گرد
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ سوزنی رادیال

رولبرینگ سوزنی رادیال : در رولبرینگ سوزنی رادیال غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که این ویژگی رولبرینگ سوزنی رادیال سبب شده از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده ودر مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند. عدم تماس انتهای غلتک ها با لبه های رولبرینگ سوزنی رادیال موجب اجتناب از تمرکز تنش در گوشه ها می شود.
رولبرینگ سوزنی رادیال در انواع ته باز و ته بسته تولید می شوند و حلقه داخلی به طور یکپارچه ندارند، ولی برای اکثر شماره ها حلقه داخلی به صورت مجزا نیز تولید می شود. فضای خالی زیاد داخل رولبرینگ سوزنی رادیال برای روانکاری امکان طولانی کردن فواصل روانکاری را فراهم کرده است.