رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ استوانه ای شعاعی
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ بشکه ای : رولبرینگ بشکه ای که در واقع در ساختمان خود از ساچمه های بشکه ای بهره می گیرد مدرن ترین طرح مهندسی در تولید رولبرینگ می باشد. رولبرینگ بشکه ای قابلیت تحمل بارهای فشاری بسیار بالا و سرعت دورانی بسیار بالا را به صورت همزمان دارد. نحوه طراحی ساچمه های بکار رفته در ساختار رولبرینگ بشکه ای به گونه ای است که حداقل میزان تمرکز تنش که یکی از عوامل اصلی شکست یا تسلیم ساچمه ها می باشد.
رولبرینگ بشکه ای دارای دو ردیف غلتک در یک سمت و شیار مشترک به شکل منحنی در قسمت و پارت حلقه بیرونی است. رولبرینگ بشکه ای در واقع مدرن ترین نوع ساچمه رولبرینگ ها را در اختیار دارد که طی عملیات بسیار دقیقی طراحی و تولید می شوند.